Provádíme KOMPLETNÍ PRŮMYSLOVÝ SERVIS 

 

 • běžnou údržbu strojů a zařízení dle plánů revizí a kontrol
 • plánované a generální opravy strojů a zařízení
 • mimořádné opravy, odstraňování havárií a poruch strojů a zařízení
 • vývoj a výrobu jednoúčelových strojů a zařízení
 • vývoj a výrobu periferních zařízení ke stávajícím strojům 
 • úpravy stávajících zařízení včetně úprav SW a HW pro řídící systémy

 

Provádíme KOMPLETNÍ SERVIS TZB

 

 • údržba stavebních elektroinstalací budov
 • údržba osvětlovacích soustav
 • údržba topných systémů, plynových zařízení a systémů MaR
 • údržba VZT a klimatizačních systémů
 • údržba EZS, EPS, CCTV, IT
 • údržba komunikací areálů a budov
 • údržba zeleně, prořezávky a kácení
 • údržba vodního hospodářství
 • údržba rozvodů výrobních a provozních médií
esf