Provádíme VÝCHOZÍ, PRAVIDELNÉ a MIMOŘÁDNÉ REVIZE, KONTROLY a ZKOUŠKY bez omezení napětí a prostředí

 

 • elektrických zařízení a instalací
 • instalací technologií ( EZS, EPS, MaR, IT, CCTV, ...)
 • elektrických strojů
 • elektrických spotřebičů a ručního nářadí
 • přípojek nn do 1kV ( např. pro připojení odběrného místa distributory el. energie )
 • revize a zkoušky elektrických zařízení VN a VVN
 • hromosvodů, přepěťových ochran a zemnících soustav
 • staveništních a ostatních prozatimních rozvodů
 • elektrických instalací bazénů, saun, kempů, mobilních a dalších zvlášních zařízení
 • elektrických a technologických instalací v prostorách s nebezpečím požáru a výbuchu

 

Dále provádíme vyhledávání poruch v instalacích včetně návrhů opatření a řešení pro odstranění poruchových stavů.

Při revizích a kontrolách používáme nejmodernější měřící přístroje elektrických i neelektrických veličin.

Standardně provádíme při kontrolách a revizích snímkování termokamerou.

Provádíme vytyčení kabelů, zaměřování poruch a měření délek na všech typech kabelů.

Provádíme autorizovaná měření a výpočty včetně vystavení protokolu pro kontrolní úřady:

 • umělého osvětlení
 • denního osvětlení
 • termosnímky zařízení

Provádíme orientační měření a výpočty včetně vystavení protokolu:

 • hluku
 • osvětlení
 • termosnímkování 
esf