Provádíme kompletní instalace rozvodu el. energie pro KULTURNÍ AKCE A STÁNKY,

pro malé a střední stavby ( rodinné a bytové domy, provizorní napájení částí budov, ...)

včetně zajištění připojení k distribuční soustavě

 

  • Zajištění smlouvy a připojení k distribuční soustavě
  • Instalace napájecích kabelů a odboček
  • Instalace zásuvkových rozváděčů 400V; 230V
  • Příprava napájení pro akustiku
  • Připojení a asistence při připojování stánků a vozidel

 

PŮJČUJEME A INSTALUJEME KABELY A ROZVÁDĚČE PRO KULTURNÍ AKCE, STAVBY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

esf