Provádíme zpracování PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ELEKTRO bez omezení napětí a prostředí

 

  • stavebních elektrických instalací budov, bytů, provozoven, průmyslových staveb
  • instalací strukturované kabeláže EZS, EPS, MaR, IT, CCTV, TV, ...
  • instalací veřejného a venkovního osvětlení, nasvětlení budov
  • elektrických strojů a přístrojů
  • přípojek nn do 1kV ( např. pro připojení odběrného místa distributory el. energie )
  • elektrických instalací VN a VVN
  • hromosvodů, přepěťových ochran a zemnících soustav
  • staveništních a ostatních prozatimních rozvodů
  • elektrických instalací bazénů, saun, kempů, mobilních a dalších zvlášních zařízení

 

Dále provádíme úpravy ve stávající dokumentaci dle skutečného stavu, čištění, opravy chyb, doplnění a úpravy parametrů projektové dokumentace.

Digitalizaci papírových výkresů a dokumentace, převody do jiných formátů dle požadavku zákazníka.

Tisk výkresové a ostatní dokumentace do formátu A1(větší po dohodě), dotisky a kompletaci.

esf