O nás

Revipro s.r.o. je firma založená v září roku 2011, nabízející služby v oboru revizí, kontrol, projektování, rozpočtů a školení všech vyhrazených zařízení, PBZ, EPS, EZS, MaR.
Spolupracujeme s distributory elektrické energie a pro své zákazníky zařizujeme žádosti a smlouvy o připojení, změnu hodnoty hlavního jističe, sazby, připojení k distribuční síti.

 

Sociální firma

Sociální firma Revipro s.r.o. je podnikatelský subjekt orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje. Finanční vztahy a hospodaření sociálního podniku Revipro s.r.o. jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli uvedenému v zakládací listině. Zisk      z účasti na trhu je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku.
Naše sociální firma vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce – v našem případě jde o osoby se zdravotním handicapem. Oproti běžným firmám je zde posílena role vnitřních a vnějších vztahů:
Vnitřní vztahy směřují k maximálnímu zapojení všech pracovníků do rozhodovacích procesů. Vedení společnosti poskytuje zaměstnancům potřebnou podporu  - zohledňuje jejich zdravotní stav (přizpůsobením pracovní doby, úpravou pracovního prostředí, způsobem komunikace, nastaveným systémem vzdělávání  apod.). Cílem je vybudování stabilní firmy s motivovanými zaměstnanci, jejichž kvalifikace se průběžně zvyšuje a spoluvytváří  a všichni se podílejí na  jejím  působení a vlivu navenek.
Vnější vztahy sociálního podniku jsou primárně orientovány  na místní odběratelsko-podnikatelské prostředí  a na vybudování stabilních obchodních vztahů. Revipro s.r.o. aktivně podporuje navyšování povědomí o společenské odpovědnosti  firem a spolupracuje na rozvoji sociálního podnikání v našem kraji.
 

esf