Provádíme trasování kabelů NN a VN, určení místa a typu poruchy kabelu, hloubku uložení vedení

 

 • Pro sítě veřejného osvětlení - opravy a poruchy kabelů VO
 • Průmyslové instalace - sítě v areálech výrobních závodů a logistických areálů
 • Instalace v majetku odběratele pro napájení z distribuční sítě
 • Běžné instalace nn - vyhledání dříve uložených kabelů, potrubí, vodičů zemnění
 • Vyhledání poruchy a určení typu poruchy
 • Měření délky kabelů, odboček a spojek


Provádíme autorizovaná měření a výpočty včetně vystavení protokolu pro kontrolní úřady:

 • umělého osvětlení
 • denního osvětlení
 • termosnímky zařízení

Provádíme orientační měření a výpočty včetně vystavení protokolu:

 • hluku
 • osvětlení
 • termosnímkování

 


esf