Provádíme kompletní zpracování, následné vedení a aktualizaci dokumentace BOZP.

 

 • IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ
 • PREVENCE RIZIK
 • KATEGORIZACE PRACÍ
 • VYBAVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ BOZP
 • PRACOVNÍ ÚRAZY
 • OOPP
 • ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
 • DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
 • KOMUNIKACE, BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ
 • ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY
 • DOKUMENTACE PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ

 

Zajišťujeme kompletní servis pro zaměstnavatele, zaměstnance a živnostníky

 

 • ŠKOLENÍ BOZP
 • ŠKOLENÍ PO
 • ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
 • ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ
 • ŠKOLENÍ A ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI OSOB
 • REVIZE A ZKOUŠKY VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 • PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PROSTŘEDKŮ OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ
 • REVIZE A KONTROLY ŽEBŘÍKŮ A REGÁLŮ
 • ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE V OBLASTI PO
 • VEDENÍ, AKTUALIZACE, KONTROLY A REVIZE V OBLASTI PO
esf